Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2020