Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov