Pojasnila glede dodatka za delovno aktivnost (DDA)