Postopek pridobitve potrdila A1 po 1. 1. 2018 (e-gradivo)