Uvrščanje blaga pri poštnih pošiljkah majhne vrednosti