Veljavnost Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo