Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah